top of page

PRYWATNOŚĆ

wprowadzanie

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych użytkowników naszej strony internetowej i naszej aplikacji mobilnej i zobowiązujemy się do informacji, które użytkownicy przekazują nam w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i/lub naszej aplikacji mobilnej (łącznie: „zasoby cyfrowe” ) zapewnić ochronę. Ponadto zobowiązujemy się do ochrony i wykorzystywania Twoich danych zgodnie z obowiązującym prawem.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia nasze praktyki dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji za pośrednictwem naszych zasobów cyfrowych („Usługi”), gdy uzyskujesz dostęp do Usług za pośrednictwem swoich urządzeń.

Przeczytaj uważnie Politykę prywatności i upewnij się, że w pełni rozumiesz nasze praktyki dotyczące Twoich danych przed skorzystaniem z naszych Usług. Jeśli przeczytałeś iw pełni zrozumiałeś niniejszą politykę i nie zgadzasz się z naszymi praktykami, musisz zaprzestać korzystania z naszych cyfrowych zasobów i usług. Korzystając z naszych usług, akceptujesz warunki niniejszej polityki prywatności. Dalsze korzystanie z Usług oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności i wszelkich jej zmian.

Z niniejszej polityki prywatności dowiesz się:

 • Jak gromadzimy dane

 • Jakie dane zbieramy

 • Dlaczego zbieramy te dane

 • Komu udostępniamy dane

 • Gdzie są przechowywane dane

 • Jak długo dane są przechowywane

 • Jak chronimy dane

 • Jak radzimy sobie z nieletnimi

 • Aktualizacje lub zmiany w Polityce Prywatności

Jakie dane zbieramy?

Poniżej znajduje się przegląd danych, które możemy gromadzić:

 

 • Niezidentyfikowane i niemożliwe do zidentyfikowania informacje, które podajesz podczas procesu rejestracji lub które są gromadzone podczas korzystania z naszych Usług („Informacje nieumożliwiające identyfikacji osoby”). Dane nieosobowe nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków co do tego, kto je zebrał. Gromadzone przez nas informacje niepozwalające na identyfikację osób składają się głównie z technicznych i zagregowanych informacji o użytkowaniu.

 • Informacje umożliwiające identyfikację osoby, czyli wszystko, na podstawie czego można Cię zidentyfikować lub można zidentyfikować przy rozsądnym wysiłku („Dane osobowe”). Dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem naszych Usług, mogą obejmować informacje, o które prosi się od czasu do czasu, takie jak imiona i nazwiska, adresy e-mail, adresy, numery telefonów, adresy IP i inne. Jeśli łączymy dane osobowe z danymi nieosobowymi, traktujemy je jako dane osobowe tak długo, jak długo są łączone.

Jak gromadzimy dane?

Poniżej przedstawiamy główne metody, których używamy do zbierania danych:

 

 • Gromadzimy dane, gdy korzystasz z naszych usług. W związku z tym, gdy odwiedzasz nasze zasoby cyfrowe i korzystasz z Usług, możemy gromadzić, rejestrować i przechowywać wykorzystanie, sesje i powiązane informacje.

 • Zbieramy dane, które sam nam przekazujesz, np. jeśli kontaktujesz się z nami bezpośrednio kanałem komunikacji (np. e-mail z komentarzem lub informacją zwrotną).

 • Możemy zbierać informacje ze źródeł zewnętrznych, jak opisano poniżej.

 • Gromadzimy informacje, które nam przekazujesz, logując się do naszych Usług za pośrednictwem strony trzeciej, takiej jak Facebook lub Google.

Dlaczego zbieramy te dane?

Możemy wykorzystywać Twoje dane do następujących celów:

 

 • w celu świadczenia i obsługi naszych Usług;

 • w celu rozwijania, dostosowywania i ulepszania naszych Usług;

 • aby odpowiadać na Twoje opinie, prośby i prośby oraz oferować pomoc;

 • analizować wzorce żądań i użytkowania;

 • w innych celach wewnętrznych, statystycznych i badawczych;

 • w celu poprawy naszych możliwości w zakresie bezpieczeństwa danych i zapobiegania oszustwom;

 • w celu zbadania naruszeń i egzekwowania naszych warunków i zasad oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub wniosków rządowych;

 • aby dostarczać Ci aktualizacje, wiadomości, materiały promocyjne i inne informacje związane z naszymi Usługami. W przypadku e-maili promocyjnych możesz sam zdecydować, czy chcesz je nadal otrzymywać. Jeśli nie, po prostu kliknij łącze rezygnacji z subskrypcji w tych wiadomościach e-mail.

Komu udostępniamy te dane?

Możemy udostępniać Twoje dane naszym usługodawcom w celu obsługi naszych usług (np. przechowywanie danych za pośrednictwem zewnętrznych usług hostingowych, zapewnienie wsparcia technicznego itp.).

 

Możemy również ujawnić Twoje dane w następujących okolicznościach: (i) w celu zbadania, wykrycia, zapobieżenia lub zajęcia się niezgodną z prawem działalnością lub innym wykroczeniem; (ii) w celu ustanowienia lub wykonania naszych praw do obrony; (iii) w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego lub bezpieczeństwa naszych użytkowników lub społeczeństwa; (iv) w przypadku zmiany kontroli nad nami lub którąkolwiek z naszych spółek stowarzyszonych (w drodze fuzji, przejęcia lub zakupu (zasadniczo) wszystkich aktywów itp.); (v) zbieranie, przechowywanie i/lub zarządzanie Twoimi danymi za pośrednictwem upoważnionych zewnętrznych dostawców usług (np. dostawców usług w chmurze) odpowiednio do celów biznesowych; (vi) współpracować ze stronami trzecimi w celu poprawy komfortu użytkowania. Aby uniknąć nieporozumień, pragniemy zaznaczyć, że możemy przekazywać lub przekazywać dane nieosobowe osobom trzecim lub wykorzystywać je w inny sposób według własnego uznania.

Należy pamiętać, że nasze Usługi umożliwiają interakcje społecznościowe (np. publiczne publikowanie treści, informacji i komentarzy oraz czatowanie z innymi użytkownikami). Przypominamy, że wszelkie treści lub dane, które udostępniasz w tych obszarach, mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby. Nie zalecamy publikowania ani udostępniania informacji, których nie chcesz upubliczniać. Jeśli przesyłasz treści do naszych zasobów cyfrowych lub w inny sposób udostępniasz je w ramach korzystania z jakiejkolwiek usługi, robisz to na własne ryzyko. Nie możemy kontrolować działań innych użytkowników lub członków społeczeństwa mających dostęp do Twoich danych lub treści. Przyjmujesz do wiadomości i niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że kopie twoich danych mogą pozostać dostępne nawet po usunięciu na stronach zapisanych w pamięci podręcznej i zarchiwizowanych lub po wykonaniu kopii/przechowaniu twoich treści przez osobę trzecią.

Pliki cookie i podobne technologie

Kiedy odwiedzasz nasze Usługi lub uzyskujesz do nich dostęp, upoważniamy strony trzecie do korzystania z sygnałów nawigacyjnych, plików cookie, znaczników pikselowych, skryptów oraz innych technologii i usług analitycznych („Technologie śledzenia”). Te technologie śledzenia mogą umożliwiać stronom trzecim automatyczne gromadzenie informacji w celu poprawy komfortu przeglądania naszych zasobów cyfrowych, optymalizacji ich wydajności i zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia użytkownika, a także do celów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.

 

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj naszą politykę dotyczącą plików cookie.

Możemy dostarczać reklamy, które mogą być również dostosowane do użytkownika, za pośrednictwem naszych Usług i naszych zasobów cyfrowych (w tym stron internetowych i aplikacji korzystających z naszych Usług), takich jak: B. Reklamy oparte na Twoim ostatnim zachowaniu podczas przeglądania stron internetowych, urządzeń lub przeglądarek.

 

Aby wyświetlać Ci te reklamy, możemy wykorzystywać pliki cookie i/lub JavaScript i/lub sygnały nawigacyjne w sieci (w tym czyste pliki GIF) i/lub lokalną pamięć masową HTML5 i/lub inne technologie. Możemy również korzystać z usług stron trzecich, takich jak B. Reklamodawcy sieciowi (tj. stronom trzecim, które wyświetlają reklamy na podstawie Twoich wizyt w witrynie) w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam. Zewnętrzni dostawcy sieci reklamowych, reklamodawcy, sponsorzy i/lub usługi pomiaru ruchu w witrynie mogą również wykorzystywać pliki cookie i/lub JavaScript i/lub sygnały nawigacyjne (w tym wyraźne pliki GIF) i/lub pliki cookie Flash i/lub inne technologie w celu poprawy skuteczności pomiaru reklamy i dostosowywać treść reklam dla Ciebie. Te pliki cookie i inne technologie stron trzecich podlegają określonej polityce prywatności strony trzeciej, a nie tej.

Gdzie przechowujemy dane?

Informacje nieumożliwiające identyfikacji osoby

 

Należy pamiętać, że nasze firmy oraz nasi zaufani partnerzy i usługodawcy znajdują się na całym świecie. W celach wyjaśnionych w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy wszystkie dane nieosobowe, które gromadzimy w różnych jurysdykcjach.

Dane osobiste

Dane osobowe mogą być przechowywane, przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Korei Południowej, Tajwanie, Izraelu i innych jurysdykcjach w zakresie wymaganym do prawidłowego świadczenia naszych Usług i/lub przez prawo (jak wyjaśniono poniżej).

Jak długo dane są przechowywane?

Należy pamiętać, że przechowujemy gromadzone przez nas informacje tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszych usług, wypełniania naszych zobowiązań prawnych i umownych wobec użytkownika, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

W każdej chwili i według własnego uznania możemy poprawiać, uzupełniać lub usuwać nieprawidłowe lub niekompletne dane.

Jak chronimy dane?

Usługa hostingu dla naszych zasobów cyfrowych zapewnia nam platformę internetową, za pośrednictwem której możemy zaoferować Państwu nasze usługi. Twoje dane mogą być przechowywane za pośrednictwem magazynów danych, baz danych i ogólnych aplikacji naszego dostawcy usług hostingowych. Przechowuje Twoje dane na bezpiecznych serwerach za zaporą ogniową i oferuje bezpieczny dostęp HTTPS do większości obszarów swoich usług.

Wszystkie opcje płatności oferowane przez nas i naszego dostawcę usług hostingowych dla naszych zasobów cyfrowych są zgodne z przepisami PCI-DSS (standard bezpieczeństwa danych branży kart kredytowych) Rady Standardów Bezpieczeństwa PCI (rada ds. standardów bezpieczeństwa branży kart kredytowych) . Jest to współpraca między takimi markami jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych kart kredytowych (w tym kontrole fizyczne, elektroniczne i proceduralne) przez nasz sklep i dostawców usług.

Niezależnie od środków i wysiłków podjętych przez nas i naszego dostawcę usług hostingowych, nie możemy i nie gwarantujemy całkowitej prywatności ani bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przesyłasz, publikujesz lub w inny sposób ujawniasz nam lub innym osobom.

Z tego powodu prosimy o ustawienie silnych haseł iw miarę możliwości nieprzekazywanie nam lub innym osobom informacji poufnych, których ujawnienie mogłoby spowodować u Państwa poważną lub trwałą szkodę. Ponadto, ponieważ wiadomości e-mail i komunikatory internetowe nie są uważane za bezpieczne formy komunikacji, prosimy o nieudostępnianie żadnych informacji poufnych za pośrednictwem tych kanałów komunikacji.

Jak radzimy sobie z nieletnimi?

Usługi nie są przeznaczone dla użytkowników, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnoletności. Nie będziemy świadomie zbierać informacji od dzieci. Jeśli nie jesteś pełnoletni, nie powinieneś pobierać ani korzystać z Usług ani przekazywać nam żadnych informacji.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dowodu wieku w dowolnym momencie, abyśmy mogli zweryfikować, czy osoby niepełnoletnie korzystają z naszych Usług. W przypadku, gdy dowiemy się, że osoba niepełnoletnia korzysta z naszych Usług, możemy zablokować lub zablokować dostęp do naszych Usług dla takich użytkowników i możemy usunąć wszelkie posiadane przez nas informacje o tym użytkowniku. Jeśli masz powody, by sądzić, że osoba niepełnoletnia przekazała nam informacje, skontaktuj się z nami w sposób określony poniżej.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów określonych w Polityce prywatności i tylko wtedy, gdy będziemy przekonani, że:

 

 • wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania lub zawarcia umowy (np. w celu świadczenia samych Usług lub zapewnienia obsługi klienta lub wsparcia technicznego);

 • wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia odpowiedniego obowiązku prawnego lub regulacyjnego, lub

 • wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wspierania naszych uzasadnionych interesów biznesowych (pod warunkiem, że robimy to zawsze w sposób proporcjonalny i szanujący Twoje prawa do prywatności).

Jako mieszkaniec UE możesz:

 

 • zażądać potwierdzenia, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przetwarzane oraz zażądać dostępu do przechowywanych danych osobowych i niektórych dodatkowych informacji;

 • żądania otrzymania danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

 • żądania sprostowania posiadanych przez nas danych osobowych;

 • zażądać usunięcia swoich danych osobowych;

 • sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych;

 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, lub

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Należy jednak pamiętać, że prawa te nie są bezwzględne i mogą podlegać naszym własnym uzasadnionym interesom i wymogom regulacyjnym. Jeśli masz ogólne pytania dotyczące gromadzonych przez nas danych osobowych i sposobu ich wykorzystywania, skontaktuj się z nami w sposób podany poniżej.

W trakcie świadczenia Usług możemy przekazywać informacje ponad granicami podmiotom stowarzyszonym lub innym stronom trzecim oraz z kraju/jurysdykcji użytkownika do innych krajów/jurysdykcji na całym świecie. Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na przesyłanie Twoich danych poza EOG.

 

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, Twoje dane osobowe będą przekazywane do lokalizacji poza EOG tylko wtedy, gdy uznamy, że istnieje odpowiedni lub porównywalny poziom ochrony danych osobowych. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że mamy odpowiednie ustalenia umowne z naszymi stronami trzecimi, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia w celu zminimalizowania ryzyka bezprawnego użycia, zmiany, zniszczenia, utraty lub kradzieży danych osobowych oraz że takie osoby trzecie strony będą zawsze działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa ochrony konsumentów w stanie Kalifornia

 

Jeśli korzystasz z Usług jako mieszkaniec Kalifornii, możesz mieć prawa wynikające z California Consumer Privacy Act („CCPA”) do żądania dostępu do swoich informacji i ich usunięcia.

 

Aby skorzystać z prawa dostępu i usunięcia swoich danych, zobacz poniżej, jak się z nami skontaktować.

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników w celach i intencjach CCPA.

Użytkownicy Usług, którzy są mieszkańcami Kalifornii i nie ukończyli 18 roku życia, mogą zażądać usunięcia opublikowanych przez siebie treści i uzyskać je, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w sekcji „Kontakt” poniżej. Wszystkie te prośby muszą być oznaczone jako „Prośba o usunięcie z Kalifornii”. Wszystkie żądania muszą zawierać opis treści, które chcesz usunąć, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału. Nie będziemy akceptować wiadomości, które są niezidentyfikowane lub przesłane niewłaściwie, a jeśli nie dostarczysz wystarczających informacji, możemy nie być w stanie odpowiedzieć. Pamiętaj, że Twoja prośba nie gwarantuje, że materiał zostanie całkowicie lub całkowicie usunięty. Na przykład publikowane przez Ciebie materiały mogą zostać ponownie opublikowane lub przesłane przez innych użytkowników lub osoby trzecie.

Aktualizacje lub zmiany w Polityce Prywatności

Możemy, według własnego uznania, od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę prywatności, wersja opublikowana w Witrynie zawsze będzie aktualna (patrz oświadczenie „Na dzień”). Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności pod kątem zmian. Jeśli nastąpią jakiekolwiek istotne zmiany, opublikujemy powiadomienie na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu powiadomienia o zmianach na naszej stronie internetowej oznacza potwierdzenie i akceptację zmian w Polityce prywatności oraz zgodę na związanie się warunkami tych zmian.

Kontakt

Jeśli masz ogólne pytania dotyczące Usług lub gromadzonych przez nas informacji o Tobie i sposobu, w jaki je wykorzystujemy, skontaktuj się z nami pod adresem:

 

Adres e-mail: canna.holidaze@gmail.com

bottom of page