top of page

ehdot

Käyttöehdot 

 

Majoitukset:

 

1. Saapuminen / Lähtö 

klo 16.00-10.00 välisenä aikana. Lähtö on tapahduttava lähtöpäivänä viimeistään klo 10.00. Jos lähtöaika ylittyy yli 30 minuuttia, veloitetaan ylimääräinen yö. Muut saapumis- ja lähtöajat voidaan sopia erikseen vuokranantajan kanssa. Jos vuokralainen ei saavu saapumispäivänä klo 22 mennessä, sopimus katsotaan irtisanoutuneen 48 tunnin kuluttua ilman vuokranantajan ilmoitusta. Vuokranantaja tai hänen edustajansa voi tällöin vapaasti määrätä esineestä. Aikaisen lähdön vuoksi (suhteellista) vuokran takaisinmaksua ei yleensä suoriteta. 

 

2. Erikoispyynnöt ja liitännäissopimukset 

ovat periaatteessa mahdollisia. Ne vaativat kirjallisen vahvistuksen vuokranantajalta. Lemmikkieläinten tyyppi ja koko on ilmoitettava. 

 

3. Maksu 

Vuokrasopimus astuu voimaan, kun käsiraha on maksettu vuokranantajan tilille. Talletus 25% vuokrasummasta erääntyy seitsemän päivän kuluessa varausasiakirjojen vastaanottamisesta. Kun talletus on maksettu, saldo erääntyy 30 päivää ennen lähtöä. Jos maksuaikaa ei noudateta, vuokranantaja voi irtisanoa sopimuksen. Maksun laiminlyönti katsotaan peruutukseksi ja oikeuttaa vuokralaisen uudelleenvuokraukseen. Lisäkustannuksia sähköstä, vedestä, parkkipaikasta, jätteistä ei veloiteta. 

 

4. Eroaminen 

Voit peruuttaa sopimuksen milloin tahansa. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. 

Peruuttamisen yhteydessä olet velvollinen korvaamaan meille aiheutuneet vahingot: 

• päivästä, jolloin vuokranantaja on vahvistanut varausvahvistuksen

Ei korvausta

• 120. päivästä 91. päivään ennen vuokrasumman alkamista talletus 

• 90. päivästä 61. päivään ennen vuokra-ajan alkua 50 % kokonaishinnasta 

• 60. päivästä 15. päivään ennen vuokrauksen alkamista 80 % kokonaishinnasta 

Jos peruutat alle 15 vrk ennen vuokrauksen alkamista, on matkan hinta maksettava kokonaisuudessaan. Peruutusviestisi vastaanottopäivä lasketaan. Jo maksetut summat hyvitetään. Voit tarjota sijaisen, joka tekee sopimuksesi mainituin ehdoin. Kirjallinen ilmoitus riittää. 

 

5. Vuokralaisen velvoitteet 

Vuokralainen sitoutuu käsittelemään vuokratavaroita (lomakoti, inventaario ja ulkotilat) huolellisesti. Mikäli loma-asunnolle ja/tai sen kalustolle tapahtuu vuokrasuhteen aikana vahinkoa, on vuokralainen velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi vuokranantajalle. Jo saapumisen yhteydessä havaituista puutteista ja vaurioista on ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle, muuten vuokralainen on velvollinen vahingosta. Vaurioiden ja vikojen korjaamiseen on annettava kohtuullinen aika. Valituksista, joita ei ilmoiteta heti paikan päällä, ei oteta huomioon. Korvauksen ulkopuolelle jäävät myös valitukset, jotka vuokranantaja on saanut oleskelun lopussa tai loma-asunnosta poistumisen jälkeen. Suoritushäiriöiden sattuessa vuokralainen on velvollinen tekemään kaikkensa lainmukaisen velvoitteensa puitteissa auttaakseen häiriön korjaamisessa ja minimoimaan mahdollisesti aiheutuneet vahingot. Lähtöpäivänä vuokralaisen tulee viedä henkilökohtaiset tavarat, kotitalousjätteet toimitetaan niille varattuihin astioihin, astiat on säilytettävä puhtaina ja pestyinä keittiön kaapeissa. 

 

6. Tietosuoja 

Vuokralainen suostuu siihen, että hänen henkilötietojaan koskevat tarpeelliset tiedot tallennetaan, muutetaan ja/tai poistetaan osana hänen kanssaan tehtyä sopimusta. Kaikki henkilötiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. 

 

7. Vastuu 

Tarjous on laadittu parhaan tietomme mukaan. Emme ole vastuussa ylivoimaisen esteen, maassa tavanomaisten sähkö- ja vesikatkojen sekä myrskyjen vaikutuksista vuokra-asuntoon. Samoin ei ole vastuussa ennakoimattomista tai väistämättömistä olosuhteista, kuten viranomaismääräyksistä, äkillisistä rakennustyömaista tai luonnon- ja paikallistapahtumien aiheuttamista häiriöistä. Vuokranantaja auttaa kuitenkin mielellään ongelmien ratkaisemisessa (jos mahdollista). Vuokranantaja ei vastaa toimitettujen laitteiden käytöstä. Vuokralaisen saapuminen ja lähteminen on hänen omalla vastuullaan. Vuokranantaja ei ole vastuussa henkilökohtaisista tavaroista varkauden tai tulipalon sattuessa. Vuokralainen on täysin vastuussa tahallisesta tuhoamisesta tai vahingoittamisesta. 

 

8. Loppumääräykset 

Valokuvat ja teksti verkkosivuilla tai lentolehtisessä toimivat realistisena kuvauksena. 100 % vastaavuutta vuokrakohteen kanssa ei voida taata. Vuokranantaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia varusteisiin (esim. huonekaluihin), jos ne ovat vastaavia. Jos yksi tai useampi näiden ehtojen ehto on tai tulee pätemättömäksi, tämä ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon. Tehoton määräys on korvattava tehokkaalla, joka on mahdollisimman lähellä sopimuspuolten taloudellista ja oikeudellista tahtoa. Espanjan lakia sovelletaan. Toimivalta- ja toteutuspaikka on vuokranantajan asuinpaikka.
 

Retkitarjous ja palvelut:

 

1. Nouto tai kokous

Jos asiakas ei saavu tapaamis-/noutopäivänä enintään 30 minuutin kuluessa sovitusta ajankohdasta, sopimus katsotaan irtisanoutuneen. Canna Holidaze tai sen edustaja voi sitten vapaasti käyttää kiertuetilaa tai palvelua. Hinnan (suhteellista) takaisinmaksua ei periaatteessa tapahdu. Tietyissä olosuhteissa voidaan kuitenkin asettaa uusi päivämäärä.

 

2. Erikoispyynnöt 

ovat periaatteessa mahdollisia. Ne vaativat kirjallisen vahvistuksen Canna Holidazelta. 

 

3. Maksu 

Ostosopimus astuu voimaan, kun talletus on saapunut Canna Holidazen tilille. Talletus 50 % ostosummasta on maksettava seitsemän päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Vakuusmaksun jälkeen jäljellä oleva summa erääntyy 30 päivää ennen matkan alkua. Jos maksuaikoja ei noudateta, Canna Holidaze voi peruuttaa sopimuksen. Maksun laiminlyönti katsotaan peruutukseksi ja oikeuttaa ajan siirtoon.

 

4. Eroaminen 

Voit peruuttaa sopimuksen milloin tahansa. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. 

Peruuttamisen yhteydessä olet velvollinen korvaamaan meille aiheutuneet vahingot: 

• Canna Holidazen varausvahvistuksen päivästä osoitteeseen 

  121. päivää ennen tapaamista - ei korvausta 

• 120. päivästä tapaamista edeltävään 31. päivään - talletuksen määrä  

• 30. päivästä 8. päivään ennen tapaamista - 80 % kokonaishinnasta 

Jos peruutat alle kahdeksan päivää ennen päivämäärää, on koko kauppahinta maksettava. Peruutusviestisi vastaanottopäivä lasketaan. Jo maksetut summat hyvitetään. Voit tarjota sijaisen, joka tekee sopimuksesi mainituin ehdoin. Kirjallinen ilmoitus riittää. 

 

5. Asiakkaan velvoitteet 

Asiakas sitoutuu noudattamaan oppaan ohjeita koko matkan/palvelun ajan. Canna Holidazen saamat valitukset kiertueen / palvelun jälkeen eivät kuulu korvauksiin. Mahdollisten onnettomuuksien tai muiden ongelmien sattuessa asiakas on velvollinen tekemään kaikkensa, mikä on kohtuullista hänen lakisääteisen velvoitteensa puitteissa edistää korjaustoimenpiteitä/ratkaisua ja pitää mahdolliset vahingot mahdollisimman pieninä.

 

6. Tietosuoja 

Asiakas hyväksyy, että hänen kanssaan tehdyn sopimuksen puitteissa tallennetaan, muutetaan ja/tai poistetaan tarpeellisia tietoja hänen henkilöstään. Kaikki henkilötiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. 

 

7. Vastuu 

Retken kuvaus ja palveluvalikoima on laadittu parhaan tietämyksemme mukaan. Emme ole vastuussa ylivoimaisista esteistä, maassa tavanomaisista sähkö- ja vesikatkoksista ja myrskyistä aiheutuneista kiertueesta/palvelusta. Samoin ei ole vastuussa ennakoimattomista tai väistämättömistä olosuhteista, kuten viranomaismääräyksistä, äkillisistä rakennustyömaista tai luonnon- ja paikallistapahtumien aiheuttamista häiriöistä. Canna Holidaze ei ole vastuussa toimitettujen laitteiden käytöstä. Mikäli matkalle/palvelulle ei ole varattu siirtoa, saapuminen ja lähteminen on asiakkaan omalla vastuulla ja vastuulla. Canna Holidaze ei ole vastuussa henkilökohtaisista tavaroista. Asiakas on täysin vastuussa matkan / palvelulinjan aikana tapahtuneesta tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta. 

 

8. Loppumääräykset 

Valokuvat ja teksti verkkosivuilla tai lentolehtisessä toimivat realistisena kuvauksena. 100-prosenttista vastaavuutta matkatarjouksen kanssa ei voida taata. Canna Holidaze pidättää oikeuden tehdä muutoksia, jos ne ovat vastaavia. Jos yksi tai useampi näiden ehtojen ehto on tai tulee pätemättömäksi, tämä ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon. Tehoton määräys on korvattava tehokkaalla, joka on mahdollisimman lähellä sopimuspuolten taloudellista ja oikeudellista tahtoa. Espanjan lakia sovelletaan. Toimivalta- ja toteutuspaikka on vuokranantajan asuinpaikka.

Holidaze-passit ja -jäsenyydet:

 

1. Maksu 

Holidaze Passit on maksettava 100 % etukäteen. Heti kun olemme vastaanottaneet maksusi, myönnämme passisi ja lähetämme ne sinulle sähköpostitse! 

Maksamme jäsenmaksusi lippujesi toimituksen yhteydessä.

 

2. Peruutus 

Lippujen peruutukset eivät yleensä ole mahdollisia. Koska olemme jo maksaneet jäsenmaksusi vastaaville CSC:ille lippujesi vastaanottamisen yhteydessä!

 

3. Jäsenyydet CSC:ssä

Meiltä ostamiasi passeja ei pidetä CSC:n jäsenyytenä, vaan ne ovat suosituskirjettäsi kulloisillekin CSC:ille, jotka lopulta päättävät itse kenet hyväksyvät ja kenet eivät! Jos sinut hylätään yhdessä CSC:ssä, sinulla on mahdollisuus siirtää passi toiseen CSC:hen!

bottom of page