top of page

SOUKROMÍ

úvod

Ochranu dat uživatelů našich webových stránek a naší mobilní aplikace bereme velmi vážně a zavazujeme se k informacím, které nám uživatelé poskytují v souvislosti s používáním našich webových stránek a/nebo naší mobilní aplikace (souhrnně: „digitální aktiva“ ) poskytnout k ochraně. Dále jsme se zavázali chránit a používat vaše informace v souladu s platnými zákony.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují naše postupy týkající se shromažďování, používání a zpřístupňování vašich informací prostřednictvím používání našich digitálních aktiv (dále jen „služby“), když ke Službám přistupujete prostřednictvím svých zařízení.

Před použitím našich Služeb si prosím pozorně přečtěte Zásady ochrany osobních údajů a ujistěte se, že plně rozumíte našim postupům týkajícím se vašich údajů. Pokud jste si přečetli a plně porozuměli těmto zásadám a nesouhlasíte s našimi postupy, musíte přestat používat naše digitální aktiva a služby. Používáním našich služeb přijímáte podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokračování v používání Služeb znamená, že přijímáte tyto Zásady ochrany osobních údajů a jakékoli jejich změny.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte:

 • Jak shromažďujeme data

 • Jaké údaje shromažďujeme

 • Proč tato data shromažďujeme

 • S kým data sdílíme

 • Kde jsou data uložena

 • Jak dlouho jsou data uchovávána

 • Jak data chráníme

 • Jak jednáme s nezletilými

 • Aktualizace nebo změny Zásad ochrany osobních údajů

Jaké údaje shromažďujeme?

Níže je uveden přehled údajů, které můžeme shromažďovat:

 

 • Neidentifikovatelné a neidentifikovatelné informace, které poskytnete během procesu registrace nebo které jsou shromážděny při používání našich Služeb („Neosobní informace“). Neosobní údaje neumožňují žádné závěry o tom, kdo je shromáždil. Neosobně identifikovatelné informace, které shromažďujeme, se skládají především z technických a souhrnných informací o použití.

 • Individuálně identifikovatelné informace, což znamená cokoli, z čeho vás lze identifikovat nebo by bylo možné identifikovat s přiměřeným úsilím („Osobní údaje“). Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich Služeb, mohou zahrnovat informace, které jsou čas od času požadovány, jako jsou jména, e-mailové adresy, adresy, telefonní čísla, IP adresy a další. Pokud spojujeme osobní údaje s neosobními údaji, zacházíme s nimi jako s osobními údaji, dokud jsou kombinovány.

Jak shromažďujeme data?

Níže jsou uvedeny hlavní metody, které používáme ke sběru dat:

 

 • Shromažďujeme údaje, když používáte naše služby. Proto, když navštívíte naše digitální aktiva a používáte Služby, můžeme shromažďovat, zaznamenávat a ukládat použití, relace a související informace.

 • Shromažďujeme údaje, které nám sami poskytnete, například pokud nás kontaktujete přímo prostřednictvím komunikačního kanálu (např. e-mail s komentářem nebo zpětnou vazbou).

 • Můžeme shromažďovat informace ze zdrojů třetích stran, jak je popsáno níže.

 • Shromažďujeme informace, které nám poskytnete, když se přihlásíte do našich Služeb prostřednictvím třetí strany, jako je Facebook nebo Google.

Proč tato data shromažďujeme?

Vaše údaje můžeme použít pro následující účely:

 

 • poskytovat a provozovat naše Služby;

 • vyvíjet, přizpůsobovat a zlepšovat naše služby;

 • reagovat na vaši zpětnou vazbu, žádosti a žádosti a nabízet pomoc;

 • analyzovat požadavky a vzorce použití;

 • pro jiné interní, statistické a výzkumné účely;

 • ke zlepšení našich schopností zabezpečení dat a předcházení podvodům;

 • vyšetřovat porušení a prosazovat naše podmínky a zásady a dodržovat platné zákony, nařízení nebo vládní požadavky;

 • abychom vám mohli poskytovat aktualizace, novinky, propagační materiály a další informace související s našimi službami. V případě propagačních e-mailů se můžete sami rozhodnout, zda je chcete i nadále dostávat. Pokud ne, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení v těchto e-mailech.

S kým tyto údaje sdílíme?

Vaše údaje můžeme sdílet s našimi poskytovateli služeb za účelem provozování našich služeb (např. ukládání dat prostřednictvím hostingových služeb třetích stran, poskytování technické podpory atd.).

 

Vaše informace můžeme také zpřístupnit za následujících okolností: (i) za účelem vyšetřování, odhalování, prevence nebo řešení nezákonné činnosti nebo jiného protiprávního jednání; (ii) stanovit nebo uplatňovat naše práva na obhajobu; (iii) chránit naše práva, majetek nebo osobní bezpečnost nebo bezpečnost našich uživatelů nebo veřejnosti; (iv) v případě změny kontroly nad námi nebo kteroukoli z našich přidružených společností (sloučením, akvizicí nebo nákupem (v podstatě) všech aktiv atd.); (v) shromažďovat, uchovávat a/nebo spravovat vaše údaje pomocí autorizovaných poskytovatelů služeb třetích stran (např. poskytovatelů cloudových služeb), jak je to vhodné pro obchodní účely; (vi) spolupracovat s třetími stranami za účelem zlepšení vaší uživatelské zkušenosti. Abychom předešli nedorozuměním, rádi bychom upozornili, že neosobní údaje můžeme předávat nebo předávat třetím stranám nebo je používat jiným způsobem podle vlastního uvážení.

Vezměte prosím na vědomí, že naše služby umožňují sociální interakce (např. veřejné zveřejňování obsahu, informací a komentářů a chatování s ostatními uživateli). Připomínáme, že jakýkoli obsah nebo data, která zpřístupníte v těchto oblastech, mohou být čteny, shromažďovány a používány jinými lidmi. Nedoporučujeme zveřejňovat nebo sdílet informace, které nechcete zveřejňovat. Pokud nahrajete obsah do našich digitálních aktiv nebo jej jinak zpřístupníte v rámci používání jakékoli služby, činíte tak na vlastní riziko. Nemůžeme kontrolovat akce ostatních uživatelů nebo členů veřejnosti s přístupem k vašim datům nebo obsahu. Berete na vědomí a tímto berete na vědomí, že kopie vašich dat mohou zůstat přístupné i po vymazání na uložených a archivovaných stránkách nebo poté, co třetí strana zkopíruje/uloží váš obsah.

Soubory cookie a podobné technologie

Když navštívíte naše služby nebo k nim přistoupíte, opravňujeme třetí strany k používání webových majáků, souborů cookie, pixelových značek, skriptů a dalších technologií a analytických služeb („technologie sledování“). Tyto sledovací technologie mohou třetím stranám umožnit shromažďovat vaše informace automaticky za účelem zlepšení zážitku z prohlížení našich digitálních aktiv, optimalizace jejich výkonu a zajištění přizpůsobeného uživatelského zážitku, jakož i pro účely zabezpečení a prevence podvodů.

 

Chcete-li se o tom dozvědět více, přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

Prostřednictvím našich Služeb a našich digitálních aktiv (včetně webových stránek a aplikací, které využívají naše Služby) můžeme poskytovat reklamu, která vám může být také přizpůsobena na míru, jako jsou: B. Reklamy založené na vašem nedávném chování při procházení webových stránek, zařízení nebo prohlížečů.

 

Abychom vám mohli zobrazovat tyto reklamy, můžeme používat soubory cookie a/nebo JavaScript a/nebo webové majáky (včetně čistých GIFů) a/nebo místní úložiště HTML5 a/nebo jiné technologie. Můžeme také využít třetí strany, jako např B. Síťoví inzerenti (tj. třetí strany, které zobrazují reklamy na základě návštěv vašich webových stránek) za účelem poskytování cílených reklam. Poskytovatelé reklamních sítí třetích stran, inzerenti, sponzoři a/nebo služby měření návštěvnosti webových stránek mohou také používat soubory cookie a/nebo JavaScript a/nebo webové majáky (včetně čistých souborů GIF) a/nebo soubory cookie Flash a/nebo jiné technologie ke zlepšení účinnosti měření vašeho reklamy a přizpůsobit obsah reklamy pro vás. Tyto soubory cookie třetích stran a další technologie se řídí konkrétními zásadami ochrany osobních údajů třetí strany, nikoli touto.

Kde data uchováváme?

Informace neumožňující osobní identifikaci

 

Vezměte prosím na vědomí, že naše společnosti a naši důvěryhodní partneři a poskytovatelé služeb se nacházejí po celém světě. Pro účely vysvětlené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uchováváme a zpracováváme všechny neosobní údaje, které shromažďujeme v různých jurisdikcích.

Osobní data

Osobní údaje mohou být uchovávány, zpracovávány a ukládány ve Spojených státech, Irsku, Jižní Koreji, Tchaj-wanu, Izraeli a dalších jurisdikcích v rozsahu požadovaném pro řádné poskytování našich Služeb a/nebo zákonem (jak je dále vysvětleno níže).

Jak dlouho jsou data uchovávána?

Vezměte prosím na vědomí, že údaje, které shromažďujeme, uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné k poskytování našich služeb, plnění našich zákonných a smluvních závazků vůči vám, řešení sporů a vymáhání našich dohod.

Nesprávné či neúplné údaje můžeme dle vlastního uvážení kdykoli opravit, doplnit nebo smazat.

Jak data chráníme?

Hostingová služba pro naše digitální aktiva nám poskytuje online platformu, jejímž prostřednictvím vám můžeme nabízet naše služby. Vaše data mohou být uložena prostřednictvím datového úložiště, databází a obecných aplikací našeho poskytovatele hostingu. Ukládá vaše data na zabezpečených serverech za firewallem a nabízí bezpečný HTTPS přístup k většině oblastí svých služeb.

Všechny platební možnosti nabízené námi a naším poskytovatelem hostingu pro naše digitální aktiva jsou v souladu s předpisy PCI-DSS (standard zabezpečení dat v odvětví kreditních karet) Rady pro bezpečnostní standardy PCI (Rada pro bezpečnostní standardy odvětví kreditních karet) . Jedná se o spolupráci značek jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečnou manipulaci s daty kreditních karet (včetně fyzických, elektronických a procedurálních kontrol) našimi poskytovateli obchodů a služeb.

Bez ohledu na opatření a úsilí, které jsme přijali my a náš poskytovatel hostingu, nemůžeme a nezaručujeme absolutní soukromí nebo bezpečnost jakýchkoli informací, které nahrajete, zveřejníte nebo jinak sdělíte nám nebo jiným.

Z tohoto důvodu bychom vás chtěli požádat, abyste si nastavili silná hesla a pokud možno nepřenášeli nám ani jiným důvěrné informace, jejichž zveřejnění by vám mohlo způsobit vážné nebo trvalé poškození. Kromě toho, protože e-mail a rychlé zasílání zpráv nejsou považovány za bezpečné formy komunikace, žádáme vás, abyste prostřednictvím žádného z těchto komunikačních kanálů nesdíleli žádné důvěrné informace.

Jak jednáme s nezletilými?

Služby nejsou určeny uživatelům, kteří ještě nedosáhli plnoletosti. Vědomě nebudeme shromažďovat informace od dětí. Pokud nejste plnoletí, neměli byste stahovat ani používat Služby ani nám poskytovat žádné informace.

 

Vyhrazujeme si právo kdykoli požadovat doklad o věku, abychom mohli ověřit, že nezletilí používají naše služby. V případě, že se dozvíme, že naše Služby používá nezletilá osoba, můžeme takovým uživatelům zablokovat nebo zablokovat přístup k našim Službám a můžeme smazat veškeré informace, které o tomto uživateli uchováváme. Pokud máte důvod se domnívat, že nám informace poskytla nezletilá osoba, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže.

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů a pouze tehdy, když jsme přesvědčeni, že:

 

 • použití vašich osobních údajů je nezbytné k plnění nebo uzavření smlouvy (např. abychom vám poskytli samotné Služby nebo poskytli zákaznickou či technickou podporu);

 • použití vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění příslušné zákonné nebo regulační povinnosti, popř

 • použití vašich osobních údajů je nezbytné k podpoře našich oprávněných obchodních zájmů (za předpokladu, že tak vždy činíme způsobem, který je přiměřený a respektuje vaše práva na soukromí).

Jako rezident EU můžete:

 

 • požadovat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a požadovat přístup k Vašim uloženým osobním údajům a některým doplňujícím informacím;

 • požadovat obdržení osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

 • požadovat opravu vašich osobních údajů, které máme k dispozici;

 • požadovat výmaz vašich osobních údajů;

 • vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů;

 • požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, popř

 • podat stížnost u dozorového úřadu.

Upozorňujeme však, že tato práva nejsou absolutní a mohou podléhat našim vlastním oprávněným zájmům a regulačním požadavkům. Máte-li obecné dotazy týkající se osobních údajů, které shromažďujeme a jak je používáme, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže.

V průběhu poskytování Služeb můžeme předávat informace přes hranice přidruženým společnostem nebo jiným třetím stranám a z vaší země/jurisdikce do jiných zemí/jurisdikcí po celém světě. Používáním Služeb souhlasíte s přenosem vašich informací mimo EHP.

 

Pokud jste rezidentem EHP, budou vaše osobní údaje předány pouze do míst mimo EHP, kde jsme přesvědčeni, že existuje přiměřená nebo srovnatelná úroveň ochrany osobních údajů. Učiníme vhodná opatření, abychom zajistili, že máme s našimi třetími stranami příslušná smluvní ujednání, abychom zajistili, že budou zavedena vhodná ochranná opatření pro minimalizaci rizika nezákonného použití, změny, zničení, ztráty nebo krádeže vašich osobních údajů a že takové třetí strany budou vždy jednat v souladu s platnými zákony.

Práva na ochranu spotřebitele v Kalifornii

 

Pokud služby používáte jako obyvatel Kalifornie, můžete mít podle zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů v Kalifornii ("CCPA") právo požadovat přístup k vašim informacím a jejich vymazání.

 

Chcete-li uplatnit své právo na přístup k vašim údajům a jejich vymazání, přečtěte si níže, jak nás kontaktovat.

Neprodáváme osobní údaje uživatelů pro záměr a účely CCPA.

Uživatelé Služeb, kteří jsou obyvateli Kalifornie a jsou mladší 18 let, mohou požádat a získat odstranění svého zveřejněného obsahu zasláním e-mailu na adresu uvedenou v části „Kontaktujte nás“ níže. Všechny tyto žádosti musí být označeny jako „Žádost o odstranění z Kalifornie“. Všechny žádosti musí obsahovat popis obsahu, který chcete odstranit, a informace dostatečné k tomu, abychom mohli materiál najít. Nepřijmeme komunikaci, která není identifikována nebo odeslána nesprávně, a pokud neposkytnete dostatečné informace, možná nebudeme schopni odpovědět. Vezměte prosím na vědomí, že váš požadavek nezaručuje, že materiál bude zcela nebo úplně smazán. Materiál, který zveřejníte, může být například znovu publikován nebo přemístěn jinými uživateli nebo třetími stranami.

Aktualizace nebo změny Zásad ochrany osobních údajů

Podle vlastního uvážení můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času revidovat, verze zveřejněná na webových stránkách bude vždy aktuální (viz prohlášení „K datu“). Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud dojde k nějakým významným změnám, uveřejníme upozornění na našich webových stránkách. Vaše další používání Služeb poté, co bylo oznámení o změnách zveřejněno na našich webových stránkách, představuje vaše potvrzení a přijetí změn Zásad ochrany osobních údajů a váš souhlas s tím, že budete vázáni podmínkami těchto změn.

Kontakt

Máte-li obecné dotazy ke Službám nebo informacím, které o vás shromažďujeme a jak je používáme, kontaktujte nás na adrese:

 

E-mailová adresa: canna.holidaze@gmail.com

bottom of page